Servicii

Activitățile clusterului din fiecare an sunt propuse de echipa de management, în funcție de nevoile și prioritățile exprimate de membrii CMT, în special de către firme. Pe lângă validarea din partea celor peste 80 de membri actuali, echipa de management a clusterului este certificată cu Gold Label de organismul european de evaluare a clusterelor, ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis pentru „servicii de consultanță în managementul structurilor de sprijin în afaceri privind domeniul industriei mobilei – management de cluster”.

Cluster Mobilier Transilvan este membru fondator al Consorțiului Clusterelor din Transilvania de Nord, este parte a Asociației Clusterelor din România – CLUSTERO și activează în multiple rețele și platforme naționale și internaționale.

Ce poate face Cluster Mobilier Transilvan pentru membri?

 • Creează oportunități de conectare și schimb de bune practici între membri clusterului și cu parteneri naționali și internaționali de afaceri.
 • Găsește soluții pentru probleme comune ale industriei (negocieri comune de servicii și utilități, reprezentativitate în discuțiile cu Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, crearea și susținerea financiară a unor programe de formare profesională precum design de produs, ingineria lemnului etc.)
 • Oferă suport pentru accesarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare, inovare și internaționalizare.
 • Acces la canalele de comunicare ale clusterului: site, pagină oficială și grup dedicat de Facebook, baze cu date de contact ale partenerilor naționali și internaționali, canal YouTube, bază cu date de contact ale mass-media.
 • Acces la evenimentele organizate de cluster: conferințe, seminare, workshop-uri, misiuni economice, mese rotunde și întâlniri ale grupurilor de lucru.
 • Intermedierea unor contacte necesare desfășurării activității, dezvoltării unor parteneriate, proiecte sau a unor relații de business.
 • Acces în programele și proiectele clusterului: Gate for Export, Centrala de achiziții, Inginerii de mâine în industria mobilei, Cluj – Future of Work etc.
 • Creșterea vizibilității membrilor prin promovarea pe canalele publice ale clusterului (site, pagină de Facebook, comunicate de presă etc.)
 • Informări periodice pe teme de interes precum apeluri de finanțare nerambursabilă, achiziții publice, evenimente de profil etc.

Prin apartenența la cluster, în funcție de proiectele aflate în derulare și de implicarea membrilor, sunt acordate servicii specializate și reduceri semnificative pentru activități precum:

 • 01 Utilizarea în comun a unor infrastructuri de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • 02 Implicarea în proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare, cu orientare spre proiecte de dezvoltare a unor produse sau servicii;
 • 03 Participarea la misiuni economice, târguri de profil sau evenimente de tip matchmaking;
 • 04 Participarea la programe, cursuri și instruiri pentru formare profesională.
Serviciile oferite membrilor CMT sunt în conformitate cu standardele OHSAS 18001:2007, SRM 8000 și ISO 9001:2008.

Ce zic membrii clusterului?

beneficii ale apartenenței la CMT